Böbrek veya idrar yolları içerisinde oluşmuş olan taşların cerrahi bir girişimle temizlenmesine böbrek taşı ameliyatı denir. İdrar yolu veya böbrek içerisindeki taşa hastamızdaki taşın özelliklerine göre çeşitli yollardan ulaşarak ameliyatı gerçekleştirmek mümkün oluyor. Doğal idrar yolu deliğinden girmek (endoskopi) veya belde böbrek hizasından yaklaşık 1,5 cm. bir kesiden ilerletilen kamera ve cihazlarla böbreğe ve taşa ulaşmak (perkütan böbrek taşı cerrahisi) sıklıkla tercih ettiğimiz, kişinin vücut bütünlüğüne en az hasar veren 2 yöntem olarak öne çıkıyor. Bu 2 yaklaşım yöntemindede taşı vücut içinde küçük parçalara ayrılıyor (genellikle lazer enerjisi kullanarak) ve daha sonra bu parçalar vücut dışına alınıyor.

Daha nadiren ve özel durumlarda laparoskopi veya robot yardımlı cerrahi yöntemlerle de taş ameliyatı yapılabiliyor. Açık taş ameliyatı artık çok nadir gereksinim duyduğumuz bir yöntem haline geldi.

Bu ameliyat yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna karar verilirken taşın idrar yolları/böbrek içerisindeki yeri, boyutu, sayısı gibi faktörler en önemli kriterler olmakla beraber, hastaların yaşı, ek hastalıklarının olup olmaması gibi değişkenler de göz önüne alınmaktadır.

Böbrek taşı ameliyatları sonrası iyileşme dönemi hızlı olmaktadır. Günümüzde sıklıkla kullanılan kapalı ameliyat yöntemleri ile hastaların ameliyat sonrası bir gece hastanede takip edilmeleri ve ertesi gün taburcu olmaları mümkün hale gelmiştir.

Böbrek taşının oluşumuna neden olan bilinen ve bilinmeyen pek çok faktör bulunmaktadır. Pek çok hastalıkla olduğu gibi, böbrek taşı oluşumunda da genetik (kalıtsal) faktörler önemlidir. Bunun yanında kişinin günlük su tüketimi ve yediği-içtiği gıdaların içeriği de taş oluşumunda etkili olabilmektedir.

Böbrek taşları en sık olarak kişinin belinin yan kısımlarında hissettiği çok şiddetli bir ağrı ile kendilerini belli ederler. Ağrıya bulantı ve kusmanın eşlik etmesine sıkça rastlanır. Bunun yanı sıra kırmızı renkte, kanlı idrar yaptıklarını fark ederek taşlarından haberdar olan hastalar da mevcuttur.