Latince ‘’Chirurgiae’’ teriminden türeyen ve el işi anlamına gelen cerrahi, tıp biliminin en eski ve en köklü dallarından birini oluşturmaktadır. Genel cerrahi ameliyatları, ilaç tedavisiyle veya başka tıbbi tekniklerle iyileştirme umudu olmayan hastalar için yaralanmaların ve vücut bozukluğu durumlarının ameliyat teknikleriyle tedavi edilmesi veya hastalıklı organların vücuttan alınması yöntemlerini oluşturmaktadır.

Yapılan cerrahi müdahaleler genellikle organ veya bağlı bulunan sistemin adıyla anılır. Guatr ameliyatı, ince bağırsak, kalın bağırsak ameliyatları, karaciğer, safra yolları, safra kesesi ameliyatı gibi endoskopik ve labaroskopik cerrahi girişimler genel cerrahi alanına girer ve tüm bu operasyonlar genel cerrahi ameliyatları olur.

Yukarıdaki sıralamalar organlara göre yapılan genel cerrahi ameliyatlarıydı. Bir de sistemlere göre yapılan genel cerrahi ameliyatları bulunmaktadır. Bu ameliyatlar ise; yemek borusu, onikiparmak bağırsağı, mide ameliyatları, fıtık, karaciğer, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları olarak sıralanabilir.

Genel cerrahi sadece ameliyat ile tedavi yöntemleri sunmaz. Aynı zamanda koruyucu hekimlik ve ameliyattan korunma gibi amaçları da bulunur. Genel cerrahi hastalar için son aşama olmaktadır. Cerrahi müdahaleden önce yapılması gereken her şey yapılmış ve hiçbir sonuç alınmamışsa son çare olarak cerrahi müdahaleler uygulanır.

Genel cerrahi alanının ilgilendiği bölümler:

 •  Sindirim Sistemi
 • Karın Ve İçeriği
 • Meme, Cilt Ve Yumuşak Doku
 • Travma, Vasküler, Endokrin, Konjenital Ve Onkolojik Bozukluklar Dahil Olmak Üzere Baş Ve Boyun – Özellikle Cilt Tümörleri, Tükürük Bezleri, Tiroid, Paratiroid Ve Ağız Boşluğu
 • Kafa İçi Damarları Ve Kalbi Hariç, Vasküler Sistem
 • Tiroid, Paratiroid, Adrenal Ve Endokrin Pankreas Dahil Endokrin Sistem
 • Kanser Hastasının Tarama, Gözetleme, Cerrahi Yardımcı Tedavi, Rehabilitasyon Ve Takip İle Koordine Çok Modlu Yönetimi Dahil Olmak Üzere Cerrahi Onkoloji
 • Kas-İskelet Sistemi, El Ve Kafa Yaralanmaları Dahil Olmak Üzere Kapsamlı Travma Yönetimi. Yaralı Hastanın Tüm Bakım Aşamalarındaki Sorumluluk, Genel Cerrahinin Temel Bir Bileşenidir
 • Acil Serviste, Yoğun Bakım Ünitesinde Ve Travma / Yanık Ünitelerinde Kritik Cerrahi Hastalıkları Olan Hastaların Tam Teşekküllü Bakımı
 • Bariatrik Cerrahi (Obezite Cerrahisi / Balon / Botox)
 • Endokrin Cerrahisi (Metabolik Cerrahi-Diyabet
 • Proktoloji (Anal Fissür – Botox / Hemoroid – Lazer)
 • Guatr
 • Ülser
 • Karaciğer Safra Kesesi Ve Böbrek Hastalıkları