Branş dahilinde yer alan tüm akciğer hastalıklarının tetkik, takip ve tedavisi, göğüs hastalıkları bölümü hekimlerince yapılır. Kişiyi günlük aktiviteleri yapmaktan alıkoyan, yaşam kalitesini düşüren, rahatsızlık veren, solunum sisteminde ve akciğerde oluşan pek çok hastalık bulunur. Öksürük, göğüs, sırt ve omuzda oluşan ağrılar, hırıltılı solunum, balgam, horlama, öksürük ile birlikte görülen kan, hâlsizlik, sadece geceleri görülen terlemeler, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi pek çok şikayete yol açan hastalıklar, göğüs hastalıkları bölümü tarafınca takip ve tedavi edilir.

Hastalık özelinde, hekim öncelikle hastanın kapsamlı öyküsünü dinler. Fizik muayenenin ardından gerekli gördüğünde radyolojik görüntüleme yöntemlerine ve laboratuvar testlerine başvurulabilir. Aynı şekilde hastanın durumuna, öyküsüne ve muayenesine bağlı olarak solunum fonksiyon laboratuvarında ek testler yapılabilir. Göğüs hastalıkları uzmanı, hastalığın tanısını koyduktan sonra uygun tedavi yöntemini belirler ve hastanın mevcut durumuna bağlı olarak ayaktan takip ya da yatarak tedavi eder.

Bu hastalıklardan bazıları şöyledir:

 • Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (Koah)
 • Berilyozis
 • Amfizem
 • Stannozis
 • Kronik Bronşit
 • Siderozis
 • Astım
 • Bissinozis
 • Bronşektazi
 • Pulmoner Tromboemboli
 • İmmotil Silia Sendromu (Hareketsiz Silia Sendromu)
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Kistik Fibrozis
 • Kor Pulmonale
 • Akutrespiratuvar Distres Sendrom (Ards)
 • Tüberküloz
 • İdiyopatik Pulmoner Fibrozis
 • Pnömoniler
 • Hipersensitivite Pnömonisi
 • Akciğer Absesi
 • Sarkoidoz
 • Aspergillozis
 • Asbestozis
 • Plevral Efüzyon
 • Silikozis
 • Malign Efüzyon
 • Antrakozis
 • Uyku Hipoapne Sendromu
 • Pnömotoraks
 • Akciğer Kanseri