Hematoloji, kan bilimi demektir. Tıbbın kan ve kan bozuklukları ile ilgili dalına verilen isimdir. Kanı, kan hücreleri ve kan sıvısı olarak başlıca iki gruba ayırabiliriz. Kan sıvısında gıda maddeleri, protein su, madensel tuzlar ve bağışıklık elemanları bulunur. Kan hücreleri eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar), ve trombositlerdir (kan pulcukları).

Eritrositlerin görevi, yapısında bulundurduğu, kana kırmızı rengini veren hemoglobin ile dokular arasında oksijen ve karbondioksit gibi gazların taşınmasını sağlamaktır.

Lökositler, mikroskop altında incelendikleri zaman farklı görüntüler gösteren bir grup hücredir. Vücuda giren, aralarında mikrop ve virüs gibi hastalık etkenlerinin de bulunduğu yabancı cisimlere karşı mücadelede her biri ayrı görevler üstlenirler.

Trombositlerin görevi, kanamaya karşı vücudu korumaktır. Trombositler normal koşullarda kan sıvısı içinde birbirinden ayrı yüzerlerken, kanama halinde bu bölgede birbirlerine yapışarak ve bünyelerine, kanın sıvı kısmında bulunan fibrin gibi, pıhtılaşmada görevli diğer elemanları da alarak pıhtı oluşumunu sağlar. 

Anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır. Anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır. Hematoloji Uzmanı ismi verilen hematolog hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için araştırdık.

Hematoloji hangi hastalıklara bakar?

 • Kansızlık 
 • Hemofili 
 •  Akdeniz Anemisi
 • Kanama Ve Koagülasyon Bozuklukları 
 •  Yinelenen Tromboz
 •  Trombositopeni Ve Trombositoz
 • Lösemiler 
 •  Nötropeniler
 •  Miyeloproliferatif Hastalıklar
 •  Miyelodisplastik Sendrom
 • Lenfoma Ve Lenfoproliferatif Hastalıklar 
 •  Multipl Miyelom
 •  Anemiler
 • Hemoglobinopatiler 
 • Kan Bankası