Kalp ve damar cerrahisi, bu alanda uzmanlaşmış cerrahlar tarafından kalp ve dört büyük damara yapılan cerrahi işlemlerdir. Kalp-damar hastalıkları Türkiye’de ve dünyada önemli ölüm nedenleri arasında bulunur. Tıptaki ilerlemelerle birlikte bu hastalıklar artık düzenli olarak kontrollerini yaptıran herkeste erken teşhis edilebilir. Cerrahi tedavi gerektiren kalp ve damar hastalıklarından muzdaripseniz sağlık kuruluşlarının kalp ve damar cerrahisi bölümlerinde uzman doktorlar eşliğinde tetkik ve tedavinizi yaptırabilirsiniz.

Hastanelerin deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış yoğun bakım üniteleri ameliyatların başarı oranına önemli katkıda bulunur ve hastaların ameliyat sonrası sürecini daha rahat geçirmesini sağlar.

Kalp ve damar cerrahisi bölümünde yapılan uygulamalar

CGM TESTİ

CGM Testi ya da kardiyogonyometri kalp ve kalbe giden damarların üç boyutlu elektriksel aktivitesini ölçerek görüntüleme imkanı sunan bilgisayar destekli bir testtir. 3D-EKG olarak da bilinen yöntemde göğüs ve sırta bağlanan 5 adet elektrot yardımıyla hasta istirahat halindeyken 4-5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yapılır. Hastalar uygulama sırasında radyasyon ya da başka bir kimyasal maddeye maruz kalmaz. Bu test ile kalp krizi riskini klasik EKG’ye göre daha hızlı öngörmek mümkündür.

ABI TESTİ 

ABI testi, öncelikle periferik arter hastalığı tanısında kullanılan bir ölçüm yöntemidir. İngilizcede ankle-brachial index kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve Türkçeye “ayak bileği-kol indeksi” şeklinde çevrilebilir. Periferik arter hastalığında kol ya da bacakları besleyen atardamarlarda daralma ve dolayısıyla etkilenen uzuvlardaki dolaşım bozuklukları vardır. ABI testi kol ve bacaklara tansiyon manşonu bağlanarak yapılır. Bununla birlikte stetoskop yerine basınç değerlerini ölçmek için doppler sonografi kullanılır. Doppler sonografi, ultrason muayenelerinin bir parçası olan, arterlerdeki kan akışının belirlenip görünür hale getirilebildiği veya duyulabilir hale getirildiği bir prosedür.

EL BİLEĞİNDEN ANJİYO 

Geçmişte, hemen hemen her kalp kateterizasyonu, femoral arterler denilen sağ veya sol kasıkta bulunan atardamarlar yoluyla gerçekleştirilmekteydi. Fakat artık el bileği de tercih edilmeye başlandı. Çünkü el bilek damarı kasık damarının aksine cilt yüzeyine çok yakındır ve obez hastalarda dahi kolaylıkla bulunabilir ve bu damarda kanama kontrolü daha kolaydır. El bileğinden anjiyo için işlem bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulur. Küçük bir kesi açılarak damara girilir ve işlem gerekleştirilir.

KORONER ANJİYOGRAFİ

Kalbi besleyen ve koroner arter adı verilen damarların boyalı sıvı verilerek görüntülenmesi işlemine koroner anjiyografi denir. İşlem kasık ya da el bileği damarlarından özel kateterler yardımıyla girilerek gerçekleştirilir.

KORONER BY-PASS

Kalbi besleyen koroner damarlarda daralma ya da tıkanıklık olduğunda kalp yeterince beslenemez. Eğer damarlardaki kan akımı belli seviyenin altına inerse kalp krizi ortaya çıkar ve kalp kası hasar görür. Kalp kası hasarını önlemek için ilgili damara açık kalp ameliyatı ile koroner bypass adı verilen işlem uygulanır. Bypass işlemi vücudun başka bir bölgesinden alınan damarın tıkalı damar kısmına köprü şeklinde bağlanması şeklinde uygulanır.

KALP KAPAĞI (AORT, MİTRAL, TRİKÜSPİT VE PULMONER) TAMİR VE DEĞİŞİM AMELİYATLARI

Kalp kapakçıklarında yetmezlik ya da darlık olması durumunda ilgili kapağa tamir ya da değişim ameliyatları uygulanması gerekebilir. Değişim işleminde suni ya da hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapakçıkları kullanılır. Suni kapakçıklar daha dayanıklıdır fakat pıhtıya neden olabileceğinden ömür boyu pıhtı önleyici ilaç kullanımı gerektirir. Bu ilaçlar kanama riski oluşturabilir. Biyolojik kapaklarda ilaç kullanımı gerekmez fakat kapağın ömrü daha kısadır ve 7-8 yıl sonra yeni bir ameliyatla değiştirilmesi gerekir.

KALP KAPAK CERRAHİSİ

Kalp odacıkları arasında bulunan kapakçıklara uygulanan cerrahi işlemlerdir. Kalp kapak cerrahisi genel anestezi altında kalp ve damar cerrahları tarafından yapılır. Zorlu bir ameliyattır ve göğüs kafesi açılarak gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında hasarlı kalp kapakçığı tamir edilir ya da değiştirilir.

AORT ANEVRİZMASI AMELİYATLARI (ASENDEN, ARCUS AORT ANEVRİZMASI TAMİRLERİ)

Aorta kalpten çıkan ve vücuda temiz kanı dağıtan ana atardamardır. Vücuda giden kanın tamamı kalpten bu damar yoluyla vücuda pompalanır. Aortun kalpten çıktığı kısma asendan aorta ve hemen devamında kavis yaptığı kısma arkus aorta denir. Aort damarının bu bölgelerinde anevrizma adı verilen kese şeklindeki anormal genişlemeler sıktır. Anevrizmaların yırtılma tehlikesi nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekir.

Kalp ve Damar Cerrahisi şu hastalıklara bakmaktadır:

 • Kalp Kapaklarını İlgilendiren Hastalıklar
  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Aort Yetmezliği
  • Mitral Kapak Hastalıkları
  • Mitral Yetmezliği
  • Trisüspit Ve Pulmoner Kapak Hastalıkları
  • Çoklu Kapak Hastalıkları
 • Kalpte Ortaya Çıkan Tümörler
 • Kalbe Karşı Meydana Gelen Travmalar
 • Perikard Hastalıkları
 • Akut Arter Tıkanıklıkları
 • Akut Arteryel Trombüsler
 • Kronik Tıkayıcı Arter Hastalıkları
 • Burger Hastalığı
 • Diyabetik Ayak Hastalığı
 • Anevrizmalar
 • Vazospastik Hastalıklar
 • Alt Ekstremitelerin Venöz Hastalıkları