Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

 • Girişimsel kardiyoloji
 • Kalp elektrofizyolojisi

Tabii, alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

 • Hipertansiyon
 • Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
 • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
 • Doğuştan kalp hastalıkları

Nefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

 • Ekokardiyografi
 • Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:

Kardiyolojide, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde(KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ’ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler test edilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir. Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalp Damar Hastalıkları alanında profesyonelleşmiş hastaneler kurulmaktadır.

Kardiyoloji şu hastalıklara bakmaktadır:

 • Ateroskleroz, Anevrizma, Derin Ven Trombozu, Varis Ve Vaskülit Gibi Kardiyovasküler Hastalıklar.
 • Konjenital Kalp Defektleri
 • Akut Koroner Sendrom (Acs), Anjina Pektoris (İskemi), Ateroskleroz (Kan Damarlarında Plak Birikmesi), Koroner Kalp Hastalığı, Miyokardiyal Enfarktüs Ve Restenoz Gibi Koroner Dolaşım Bozuklukları.
 • Aort, Mitral, Ve Triküspit Kapaklar Dahil Kalp Kapaklarının Bozuklukları.
 • Kardiyomiyopati (Miyokardın Bozulması) Ve Miyokard Rüptürü Gibi Miyokard (Kalp Kasları) Bozuklukları.
 • Perikardiyal Efüzyon, Ve Perikarditi İçeren Perikard (Kalbin Dış Astarı) Bozuklukları.
 • Asistol (Elektriksel Aktivite Yokluğu), Nabız Ventriküler Taşikardi (Nabız Yok) Ve Ventriküler Fibrilasyon İçeren Kalp Durmasıyla İlgili Veya Buna Bağlı Bozukluklar.
 • Kalp Yetmezliği.
 • Kalbin Primer Tümörleri.
 • Ventriküler Hipertrofi
 • Hiper Tansiyon