Kulak Burun Boğaz uzmanı kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisi konusunda eğitilmiş bir doktordur. Kulak, burun, nazal geçiş, sinüsler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz bölümünün kapsamındadır.

Kulak:
Bir Kulak Burun Boğaz uzmanının benzersiz ilgi alanı kulaklardır. Bu ise duyma bozuklukları, kulak enfeksiyonları, denge bozuklukları, yüz siniri veya kafa siniri bozuklukları ve aynı zamanda dış kulak ve iç kulağın doğumsal hastalıkları ve kanserlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisini kapsar.

Bölümümüzde hangi hastalıkların tedavisi yapılıyor:

 •  Duyma Sorunları
 • Kulak Enfeksiyonu
 • Denge Sorunları
 • Yüz Veya Kafa Siniri İle İlgili Bozukluklar
 • Dış Kulak Ve İç Kulak İle İlgili Sorunlar
 • Kulak Çınlaması
 • Kulak Kiri
 • Kulakta Sıvı Toplanması
 • Dış Kulak Yolu İltihabı
 • Orta Kulak İltihabı
 • İşitme Kaybı
 • Kulak Tümörleri
 • Kulak Ağrısı
 • Kulak Akıntısı
 • Kulak Kanaması
 • İşitme Cihazları

Burun:
Burun boşluğu ve sinüslerin bakımı , Kulak Burun Boğaz uzmanının ilk görevlerindendir. Burun boşluğu, paranasal sinüsler, allerji, koku alma ve burun solunum bozuklukları ve burunun dış görünümü ile ilgili bozukluklar Kulak Burun Boğaz uzmanlığının ilgi alanıdır.

Bölümümüzde hangi hastalıkların tedavisi yapılıyor:

 • Burun Akıntısı 
 • Nezle 
 •  Burunda Şekil Bozukluğu
 • Burun Eğriliği 
 • Burundan Kan Gelmesi 
 • Koku Alma Bozuklukları 
 •  Burun Estetiği
 •  Sinüzit
 • Alerjik Nezle 

Boğaz:
Kulak Burun Boğaz uzmanlığına özel olarak bu uzmanlık alanına gırtlak ve üst solunum ve sindirim yolu veya sindirim borusu hastalıklarının tedavisi girer. Bunun içinde de ses, solunum ve yutma ile ilgili bozukluklar vardır.

Bir Kulak Burun Boğaz uzmanı diğer tıbbi ve cerrahi uzmanlıklardaki doktorlarla çalışabilir. Kafa tabanı hastalıklarının tedavisinde beyin cerrahları, kozmetik ve travmatikdeformite tedavisinde plastik cerrahlar, göz yakınındaki yapısal anormalliklerin tedavisinde göz doktorları, çene ve diş travmalarının tedavisinde ağız cerrahları, sinüs hastalıklarında allerji, deri kanseri tedavisinde dermatologlar, baş boyun kanser tedavisinde onkologlar, çocuk ve genel toplumda genel enfeksiyöz, doğumsal, travmatik ve habis hastalık ve bozuklukların tedavisinde pediatrist ve aile hekimleri ile ortak alan paylaşırlar.

Bölümümüzde hangi hastalıkların tedavisi yapılıyor:

 • Üst Solunum Ve Sindirim Yolu Hastalıkları
 • Sindirim Borusu Hastalıkları
 •  Gırtlak Yapısı İle İlgili Sorunlar
 • Ses 
 • Solunum Ve Yutma İle İlgili Bozukluklar
 • Uyku Apnesi 
 •  Farenjit
 •  Bademcik
 • Horlama 
 • Bademcik İltihabı