Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuvar arka planın yanı sıra pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.

Nöroloji hekimleri (nörolog); beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji), psikiyatri, psikoloji, göz, fizik tedavi gibi branşlarla işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Kullanılan tanısal yöntemler arasında MRI, EEG ve EMG bulunmaktadır.

Nöroloji hangi hastalıklara bakar:

 • Baş Ağrıları
 • Baş Dönmeleri
 • Unutkanlık Ve Unutkanlığa Neden Olan Hastalıklar (Alzheimer, Frontotemporal Demans)
 • Huntington Hastalığı Ve Kas Distrofisi Gibi Hatalı Genlerin Neden Olduğu Hastalıklar
 • İnme (Beyin Felci)
 • Epilepsi (Sara)
 • Spina Bifida Gibi Sinir Sisteminin Gelişimi İle İlgili Problemler
 • Parkinson Hastalığı
 • Ms (Multiple Skleroz)
 • Polinöropatiler
 • Hareket Bozuklukları (Ellerde Titreme, Diskinezi Vb.)
 • ALS
 • Menenjit Gibi Enfeksiyonlar
 • Omurilik Ve Beyin Yaralanmaları
 • Myestenia Gravis
 • Poliomyelit (Çocuk Felci)
 • Periferik Nöropati
 • Uyku Bozuklukları
 • Beyin Tümörleri
 • Migren