Üroloji, erkek ve dişi idrar yolu hastalıkları (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ile ilgili sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır. Üroloji ayrıca erkek üreme organları ile ilgili sorunlarla da ilgilenir (penis, testisler, skrotum, prostat vb.). Üroloji alanında uzmanlaşmış kişilere ürolog adı verilir, ürologlar bu rahatsızlık ve hastalık grubunu teşhis ve tedavi etmek için eğitilmiş sağlık uzmanlarıdır.

Her ne kadar üroloji cerrahi uzmanlık olarak sınıflandırılsa da, karşılaşılan çok çeşitli klinik problemler nedeniyle ürolog tarafından iç hastalıkları, pediatri, jinekoloji ve diğer uzmanlık bilgileri gerekmektedir. Ürolojinin kapsamı geniştir. Bunlar:

 • İdrarını Tutamamak
   
 •  İdrar Yolu Enfeksiyonu
 •  Böbrek Taşı
 • Mesane Taşları 
 •  Düşük Testosteron
 •  Erektil Disfonksiyon
 •  Penis Eğriliği
 • Erkek Kısırlığı 
 •  Prostatit (İltihaplanma / Prostat Enfeksiyonu)
 • Prostat Büyümesi
   
 •  İdrarda Kan (Hematüri)
 • Aşırı Aktif Mesane 
 •  Pelvik Organ Prolapsusu
 • Erken Boşalma 
 • Prostat Kanseri 
 •  Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kistleri 
 •  Testis Kanseri
 • Penis Kanseri 
 • Mesane Kanseri 
 •  Psa Yüksekliği
 •  Acil İdrara Çıkma
 • İnterstisyel Sistit (Kronik Pelvik Ağrı) 
 •  Üreteral Taşlar
 •  Hemasafra Kesesi Ve Böbrek Hastalıkları
 • Penil Protez