Çocuk Ürolojisi anne karnından başlayarak 18 yaşına kadar olan çocukların böbrek, idrar yolları, penis, testis ve genital bölge hastalıklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıpta uzmanlık dalıdır. Çocuk Ürologu olabilmek için Çocuk Cerrahisi ya da Üroloji uzmanlık eğitimi üzerine 3 yıl daha bir çocuk ürolojisi eğitimi almak gereklidir. 

 

Çocuk Ürolojisi Kapsamında Hangi Hastalıklar Yer Almaktadır?

  • Böbrek ve Üst İdrar Yolları Hastalıkları

Anne karnında tespit edilen hidronefroz (böbrek büyümesi)
Böbreğin yokluğu ya da gelişme geriliği
Mültikistik böbrek
Çift toplayıcı sistem
Polikistik böbrek
Atnalı böbrek
Pelviüreterik bileşke tıkanıklığı
Üreterosel
Ektepik Üreter

  • Alt İdrar Yolları Hastalıkları

Mesane ekstrofisi
Vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden üretere geri kaçması)
Üreterovezikal bileşke darlığı 
Mesane divertikülü
Üretral valv 
Üretra darlıkları, divertikülü, duplikasyonu
Kloakal anomaliler

  • Penis Anomalileri

Hipospadias (Yarım sünnet, idrar deliğinin penisin alt yüzüne açılması)
Epispadias (İdrar deliğinin penisin üst yüzüne açılması) 
Fimozis (Sünnet derisi darlığı)
Buried penis (Gömülü penis)
Penoskrotal web
Penisin gelişimsel anomalileri (kordi vb)

  • Testis ve Skrotum Anomalileri

İnmemiş testis
Testis torsiyonu
Hidrosel (su fıtığı)