Anatomik olarak böbrek: Fasulye tanesi şekline benzeyen, karın bölgesinin her iki tarafında da olan, ortalama 130 gram ağırlığı ve 10 cm boydan oluşur. Böbreğin temel ve görevi dolaşımda ki kanı süzerek, üre ve asidi idrar olarak dışarı atmaktır. İdrar böbreklerde oluşur, nefronlar sayesinde böbrekte ayrıştırılır ve süzülür. Böbreklerin genel olarak görevler: Kanda ki asit ve temel miktarını eşit tutmak, Vücutta ki dengeyi sağlayan su ve elektrolitlerin eşit olmasını sağlamak ve vücutta ki atık / zararlı maddelerin idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlamaktır. Böbrek taşı, böbreğin içinde oluşmuş sert yapıda ki minerallerdir. Böbrek taşları minerallerin parçalandığı kısım ile idrarın biriktiği yer arasında meydana gelir. Sert minerallerden oluşan ve böbreğin süzgecinden geçemeyecek büyüklükte olan maddelerin ( çoğu zaman arpa tanesi büyüklüğünde olur ) orada kalarak sertleşmesidir. Böbrek taşının oluşum evresinde ki ilk aşama kum taneciklerinin oluşmasıdır. Böbreğin kanda ki atığı temizleyemediği zamanlarda süzgeçten geçmeyen mineral parçacıkları önce kum, ilerleyen zamanda taş olur. Böbrek taşı oluşma sebepleri vücutta ki kimyasal değişikliklerden kaynaklı olabilir. Atıkların çözülmesine yetecek kadar sıvı tüketmeyen kişilerde görülme oranı çok daha fazladır. Böbrek taşı şikayeti çoğu kez varikosel ile karıştırılır. Hemen hemen aynı belirtilere sahip olan varikosel ve böbreğin taşlanması karıştırılmamalıdır. Böbrek taşının böbreğe zararı ilk dönemde olmasa bile, ilerleyen dönemlerde üreter sisteme zarar verebilir.

Fiziksel olarak içerisinde kum/taş biriken böbrek, işlevini yerine getirememeye başlar. Prostat ve benzeri rahatsızlıklara yol açan böbrek taşları 2017 yılı itibariyle birden fazla yöntem ile kırılabiliyor. Bu yöntemlerden bazıları; PNL ( Nefrolitotomi ) Kapalı ameliyat: Böbrekte ve taşlarda ses dalgası ile taşların kırılması yöntemidir. Perkütan operasyonlardır. ESWL Tedavisi: Boyutu 2 ile 3 cm büyüklükte ki taşları kırmaya yarayan tedavi yöntemidir. Vazektomi işlemi ile benzer komplikasyonlara sahiptir. Prostat hastalarında kullanılması herhangi bir sıkıntı yaratmamaktadır. İdrar yollarına yan etkisi yoktur. Ürolojik bir hastalık olan, mesane ve üreterdeki kanallara kadar ulaşan böbrek taşı için Üroloji bölümlerinden randevu alınabilir. Böbrekler işlevlerini yerine getirirken kanda ki maddelerin bazılarını eritemezler. Ürolojik hastalıklar dalındadır. Erimeme durumu kişinin vücudunda ki sıvı miktarı ile alakalıdır. Tam anlamıyla sağlıklı çalışan böbrekler yeterli sıvı alımlarında kanda bulunan maddelerin tamamını kristalleştirir ve idrar yolu ile dışarı atar. Ancak taşların oluşması durumu bunun tam tersidir. Böbrekte süzülen maddelerin idrar yolları ile atılması sırasında çökmeler oluşur, bu çökmeler sonucu böbrek ve idrar yolu arasında ki kanalların dibine çökerek dışarı atılamazlar. Üreter sistemin işleyişinin bozulmasına sebep olan taşlar erkeklerde prostat hastalığına sebep olur. Bu tür hastalıklar için pnl ve nefrolitotomi operasyon yöntemleri kullanılır. Böbrek taşlarının oluşma sebepleri ikiye ayrılır. Bu sebeplerden ilki kişinin dikkati ile engelleyebileceği durumlar, ikincisi genetik ve kalıtsal rahatsızlıklardır. Her ikisi de vücutta böbrek taşı olmasına sebep olur. Çocuklarda meydana gelen böbrek taşı hastalıkları genelde genetik durumlardan kaynaklanır.